JORY - kehittyvää johtoryhmätoimintaa

Johtoryhmätyöskentelyn haasteina ovat muun muassa:

- henkilöiden ja ryhmän toimenkuvien selkeys

- oleellisen informaation tunnistaminen

- strategiat vaatimusten ristipaineessa

- luottamus, avoimuus ja yhteisyys

Valmennamme yksilöitä

Yksilöt luovat johtoryhmän

Valmennamme johtoryhmän jäsenet:

- selkeyttämään oman toimenkuvansa

- tunnistamaan oleellisen informaation

- vahvistamaan luottamusta, avoimuutta ja yhteistyötä


Johtoryhmän tulee toimia kokonaisuutena

Valmennamme ryhmän:

- selkeyttämään toimenkuvansa

- ytimellistämään strategiansa

Kehitämme organisaatiota

Johtoryhmän yksilötason muutokset heijastuvat koko joryn toimintaan lisäten selkeyttä, luottamusta, avoimuutta, yhteisyyttä ja rentoutta.

Muutokset jory-työskentelyssä vaikuttavat koko organisaaation toimintaan. Joryssä lisääntyvä selkeys, avoimuus ja luottamus lisäävät luottamusta koko organisaatioon ja sen toimintaan niin sisäisesti kuin asiakkaiden ja sidosryhmien suunnalta.

Toimimme luottamuksellisesti

Valmennuksissa käsiteltäviä henkilökohtaisia ajatuksia, tunteita tai tuntemuksia ei kerrota muille vaan ne säilyvät jokaisen omina henkilökohtaisina asioina.

Tuotamme konkreettisia tuloksia

Uuden oppiminen tapahtuu käytännön haasteita ratkoen.

Oppimisen ohella tuotetaan konkreettisia ratkaisumalleja käytännön kysymyksiin.

Klikkaa tästä, niin pääset tarkemmin tutustumaan palveluumme.